Partnerstwo Miast Szczecin Berlin-Kreuzberg/Friedrichshain

Szczecińska Filharmonia – nowa wizytówka miasta, nagrodzona w roku 2015 międzynarodowym “Noblem architektonicznym”, nagrodą im. Miesa van der Rohe. Zdjęcie: Michał Rembas

 
O nas

Stowarzyszenie “Städtepartner Stettin – Partnerstwo Miast Szczecin-Kreuzberg” od 10 lat wspiera współpracę polsko-niemiecką. Umowa partnerska między Szczecinem a Kreuzbergiem została podpisana w roku 1996. Po reformie administracyjnej w dniu 1.1.2001 roku partnerstwo objęło również dzielnicę Berlina Friedrichshain.

Nasze Stowarzyszenie zostało powołane do życia w roku 1997. Ma ono siedzibę na Kreuzbergu, zostało wpisane do sądowego rejestru stowarzyszeń i uzanane za instytucję wyższej użyteczności publicznej.

Organizujemy i wspieramy spotkania mieszkańców Berlina i Szczecina. Nasza działalność przybiera różne formy – wspólne wyjazdy, imprezy na temat historii, kultury, zagadnień społecznych.

Każdy może zostać członkiem naszego Stowarzyszenia, pod warunkiem, że podejmie aktywne działnia na rzecz współpracy naszych miast. Zrzeszamy nie tylko osoby indywidualne, ale i instytucje.

Nasze oferty:
Giełda kontaktów i informacji
Doradztwo przy organizacji projektów ponadgranicznych
Pomoc w poszukiwaniu instytucji partnerskich
Współpraca z innymi organizacjami polsko-niemieckimi
Wyjazdy szkoleniowe, spotkania i wycieczki
Seminaria – pracy społeczna, partycypacja obywatelska, infrastruktury
Wymiana młodzieżowa

Jesteśmy otwarci na inne propozycje.