Stowarzyszenie

Deklaracja członkowska

Statut Stowarzyszenia

Zarząd

Stowarzyszenie proponuje:

Giełdę kontaktów i informacji

  • Poradnictwo i pomoc przy organizacji projektów ponadgranicznych
  • Pomoc w poszukiwaniu partnerów w Berlinie, zwłaszcza w dzielnicy Kreuzberg – Friedrichshain
  • Pośrednictwo w kontaktach kulturalnych

Współpracę z organizacjami prowadzącymi działalność polsko-niemiecką

Pobyty szkoleniowo-informacyjne zainteresowanych grup w Berlinie

Seminaria tematyczne

  • Wymiana doświadczeń w zakresie polityki społecznej
  • Urbanistyka i infrastruktury lokalne
  • Problematyka kobieca
  • Problematyka młodzieżowa

Organizację i realizację własnych projektów